jardins

DESBRÒS DE PARCELES

Neteja de terrenys i parcel·les amb males herbes i masses arbustives.

Més informació

DESBROS I MANTENIMENT

Greenambient està en els manteniments integrals en carreteres, en aquest cas els desbròs són en talussos i aguades de trams i vorals de vies o carreteres,
els talussos inclinats i de massa forestal important és converteix en una tasca de gran dificultat i experiència.

Gallery with ID 15 doesn't exist.