20171004_111559

Green Park

Construcció del jardí de la zona residencial Green Park.

Complert jardí comunitari; projecte verd i ambiental per l’entorn de les vivendes.

Instal·lació de reg intel·ligent, plantació de palmeres( trachycarpus fortune) i arbrat atractiu (carpinus betula).

La elecció de la gespa natural i planta aromàtica per les jardineres a resultat gratificant per el conjunt del jardí, així aconseguint una aposta mediambiental regenerativa i un nou pulmó per la ciutat.