HIDROSEMBRA

La hidrosembra al llarg dels anys a anat evolucionant i ara és una de les tasques que mes s’està introduint en el món de la jardineria.

Greenambient dóna el servei i la activitat de la hidrosembra entre d’altres en obres de recuperació medioambientals.

La hidrosembra consisteix en una barreja del material predeterminat amb aigua, qué s’aplica segons les característiques del lloc on és durà a terme. L’activitat es tracta d’aplicar la barreja amb aigua a presió i polvoritzada amb tota la massa de components diluïda per tal de què el material vagi sorgint amb la uniformitat que necessita i sigui d’una còmoda aplicació.

Diríem que la hidrosembra està composta per els següents materials:ej. munch, llavors, adobs fertilitzants i aigua a mes d’un possible (fixador) si per circumstancies geogràfiques és necessari, com podrien ser en el cas de talussos de gran inclinació.

En primer lloc tindríem el tipus de munch, fabricat amb material de paper reciclat i envalat, o palla el mes comú, què fan la funció de mantenir la llavor amb humitat una vegada aplicat i que així tingui la suficient humitat per la seva germinació.

Les llavors poden ser seleccionades i adaptades agro-climaticament al territori de la zona. La introducció de adobs dissolubles també ajudarà a la seva força de creixement.

Talús Hidrosembra

 

hidrosembra1

Tal i com ens mostren les imatges, el canó es mou per un control que és domina des de la distància, el operari mitjançant un “jostic” a la cabina del tractor controla tan els moviments com la presió.

 

Mostra hidrosembra

hidrosembra2

Mostra de la hidrosembra aplicada, amb tots els components; munch de palla, llavor, aminoàsids..etc

 

Altres serveis

hidrosembra3

A part de la funció de Hidrosembra la (màquina cuba) te la particularitat de altres utilitats, preparada per reg, amb forma de ventall o amb maneja de presió, accessible fins a 30m d’alçada.