General

Jardí de gespa Natural.

Finalitzem aquest nou jardí!! Jardí particular en casa de disseny. Orientat en la senzillesa i la sensació de naturalitat, sense càrregues de vegetació, deixant un espai obert de gespa. Junt amb la plantació dels “Carpinus Betula” (fastigata) que li concedeixen al jardí l’ el.legància, característica inconfundible, d’aquest arbre. Complert jardí amb gespa natural i reg […]

General

Jardí Particular.

Finalitzem l’ obra d’ajardinament en un jardí particular. Obra iniciada des dels  anivellaments de terres, la instal·lació del reg automatitzat, la plantació del arbrat, la construcció de una gran jardinera amb eco-travesses i acabada amb la instal·lació a la superfície de gespa natural muntada en base (tepe). Destacar l’ambient i el racó aconseguit amb l’ espectacular […]