General

Jardí Particular.

Finalitzem la obra d’enjardinament a un jardí particular. Obra iniciada desde els anivellements de terres, la instal·lació del reg automatitzat, la plantació del arbrat, la construcció de una gran jardinera amb eco-travesses i acavant amb la instal·lació a la superfície de gespa natural montada en base (tepe). Destacar el ambient i el racó aconseguit amb la […]