23755323_1573146962733208_3165891251538533976_n

OBRA A PARTICULAR

Jardí de gespa natural.

Iniciat desde els anivellaments del terreny.

Muntatge de la gespa natural amb “tepe”, elaborat muntatge del reg; amb difusors d’última generació, programador intel·ligent i sensors de pluja.

La consegüent plantació dels arbres i la gespa natural donen a aquest elegant inmoble un excel·lent  acabat final.