Green Ambient:
S’ha especialitzat en el muntatge d’ecosistemes amb murals verticals
i en els muntatges de quadres de planta viva.